ED Sport - Bergen

Bergen Strutsefarm har tatt over driften til ED Sport i Bergen.

 Butikken i Bergen er i lokalene til Bergen Strutsefarm på Krohnegården.
Her vil det være mulig å kjøpe typiske bruksartikler for Paintball og Softgun.

Det tilbys ED Sport sin tradisjonelle Take Away utleie og leie av Paintball på egen bane.

Mvh.
ED Sport